<<  <  >  >>
BUSCADOR
Nombre y descripción
Nº  Clase
Nota
Nombre y descripción
Nº  Clase
Nota
ONU
ONU
1,2-DICLORO-1,1,2,2-
DIISOCIANATO DE
1958
2
2328
6.1
TETRAFLUOROETANO
TRIMETILHEXAMETILENO
Dicloruro de azufre, véase
1828
8
DIISOPROPILAMINA
1158
3
DICLORURO DE ETILENO
1184
3
Diluyentes para pinturas, véase
1263
3
Dicloruro de fumarilo, véase
1780
8
3066
8
Dicloruro de isocianofenilo, véase
1672
6.1
3469
3
Dicloruro de mercurio, véase
1624
6.1
3470
8
Dicloruro de propileno, véase
1279
3
DÍMERO DE LA ACROLEÍNA
2607
3
DICROMATO AMÓNICO
1439
5.1
ESTABILIZADO
Diesel, véase
1202
3
DIMETILAMINA ANHIDRA
1032
2
DIETILACETALDEHIDO
1178
3
DIMETILAMINA EN SOLUCIÓN
1160
3
DIETILAMINA
1154
3
ACUOSA
2-
2378
3
2-DIETILAMINOETANOL
2686
8
DIMETILAMINOACETONITRILO
3-DIETILAMINOPROPILAMINA
2684
3
2-DIMETILAMINOETANOL
2051
8
N,N-DIETILANILINA
2432
6.1
N,N-DIMETILANILINA
2253
6.1
DIETILBENCENO
2049
3
2,3-DIMETILBUTANO
2457
3
Dietilcarbinol, véase
1105
3
1,3-DIMETILBUTILAMINA
2379
3
DIETILCETONA
1156
3
DIMETILCICLOHEXANOS
2263
3
DIETILDICLOROSILANO
1767
8
N,N-
2264
8
Dietilendiamina, véase
2579
8
DIMETILCICLOHEXILAMINA
DIETILENTRIAMINA
2079
8
DIMETILDICLOROSILANO
1162
3
DIETILETERATO DE
2604
8
DIMETILDIETOXISILANO
2380
3
TRIFLUORURO DE BORO
N,N-DIETILETILENDIAMINA
DIMETILDIOXANOS
2685
8
2707
3
1,1-dietoxietano, véase
1088
3
1,2-DI-(DIMETILAMINO) ETANO
2372
3
1,2-dietoxietano, véase
1153
3
Dimetiletanolamina, véase
2051
8
DIETOXIMETANO
2373
3
DIMETILETERATO DE
2965
4.3
TRIFLUORURO DE BORO
3,3-DIETOXIPROPENO
2374
3
N,N-DIMETILFORMAMIDA
2265
3
DIFENILAMINOCLOROARSINA
1698
6.1
DIMETILHIDRAZINA
1163
6.1
DIFENILCLOROARSINA
1699
6.1
ASIMÉTRICA
LÍQUIDA
DIMETILHIDRAZINA
2382
6.1
DIFENILCLOROARSINA SÓLIDA
3450
6.1
SIMÉTRICA
DIFENILDICLOROSILANO
1769
8
1,1-Dimetilhidracina, véase
1163
6.1
DIFENILOS POLICLORADOS
2315
9
DIMETIL-N-PROPILAMINA
2266
3
LÍQUIDOS
2,2-DIMETILPROPANO
2044
2
DIFENILOS POLICLORADOS
3432
9
1,1-DIMETOXIETANO
2377
3
SÓLIDOS
DIFENILOS POLIHALOGENADOS
1,2-DIMETOXIETANO
3151
9
2252
3
LÍQUIDOS
DIMETOXIMETANO
1234
3
DIFENILOS POLIHALOGENADOS
3152
9
Dinamita, dinamitas-gomas, dinamita
0081
1
SÓLIDOS
gelatina, véase
2,4-difluoroanilina, véase
2941
6.1
DINGU
0489
1
Difluorocloroetano, véase
2517
2
DINITRATO DE
0075
1
1,1-DIFLUOROETANO
1030
2
DIETILENGLICOL
1,1-DIFLUOROETILENO
1959
2
DESENSIBILIZADO
DIFLUOROMETANO
3252
2
DINITROANILINAS
1596
6.1
Difluorometano, pentafluoroetano y
3338
2
DINITROBENCENOS LÍQUIDOS
1597
6.1
1,1,1,2-tetrafluoroetano, en mezcla
3339
2
DINITROBENCENOS SÓLIDOS
3443
6.1
azeotrópica, véase
3340
2
Dinitroclorobenceno, véase
1577
6.1
DIFLUORURO DE OXÍGENO,
2190
2
DINITROFENOL
0076
1
COMPRIMIDO
DINITROFENOL EN SOLUCIÓN
1599
6.1
DIHIDROFLUORURO AMÓNICO
2817
8
DINITROFENOL HUMIDIFICADO
1320
4.1
EN SOLUCIÓN
DINITROFENOLATOS
0077
1
2,3-DIHIDROPIRANO
2376
3
DINITROFENOLATOS
1321
4.1
DIISOBUTILAMINA
2361
3
HUMIDIFICADOS
DIISOBUTILCETONA
1157
3
DINITROGLICOLURILO
0489
1
DIISOBUTILENO, COMPUESTOS
2050
3
DINITRO-o-CRESOL
1598
6.1
ISOMÉRICOS DEL
DINITRO-o-CRESOLATO
3424
6.1
DIISOCIANATO DE
2281
6.1
AMÓNICO EN SOLUCIÓN
HEXAMETILENO
DINITRO-o-CRESOLATO
1843
6.1
DIISOCIANATO DE ISOFORONA
2290
6.1
AMÓNICO, SÓLIDO
DIISOCIANATO DE TOLUENO
2078
6.1
DINITRO-o-CRESOLATO SÓDICO
0234
1
-436-